Colexio La Salle, Santiago

Desenvolvemento dun novo modelo organizativo para unha escola emocionalmente competente. 2011.