Formación de Voluntariado. SEPI-USC

Participamos nas accións de formación do voluntariado do Servicio de Participación e Integración Universitaria (SEPIU) da USC. Este Servicio é o encargado de establecer e coordinar os mecanismos que a USC pon en marcha para fomentar o seu compromiso coa comunidade universitaria en xeral, mediante propostas e servicios que permitan conciliar a vida laboral e familiar e as relacions e proyectos que favorecen as sinerxias entre a USC e o seu entorno.

Área de Voluntariado, participación e cooperación internacional.